ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Pracownik biurowy z obsługą klienta” – kurs podnoszący kompetencje zawodowe

W Lublinie w okresie od 19.08.2019 do 28.08.2019 r., odbył się kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. Pracownik biurowy z obsługą klienta. dla grupy dziesięciu osób uczestniczących w projekcie pn. „Klucz do sukcesu!”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Szkolenie zostało zrealizowane przez: Lubelską Akademię Usług Szkoleniowych Aneta Kozłowska. Zajęcia odbywały się przy ul. Związkowej 10 lok. 3-4 w Lublinie.
Szkolenie obejmowało 60 godziny, w ciągu których uczestnicy zrealizowali następujące tematy:
• Organizacja pracy biurowej
• Sprzęt i urządzenia biurowe
• Korespondencja biurowa
• Prace biurowe na przykładzie sekretariatu
• Image pracownika biurowego
• Savoir-vivre w biurze
• Etyka pracownika biurowego
• Spotkania służbowe
• Programy komputerowe w pracy biurowej
Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt, materiały szkoleniowy oraz serwis kawowy. Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

5 września 2019
Plugin by:aaM
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast