fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Pracownik biurowy z obsługą klienta” – kurs podnoszący kompetencje zawodowe

W Lublinie w okresie od 19.08.2019 do 28.08.2019 r., odbył się kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. Pracownik biurowy z obsługą klienta dla grupy dziesięciu osób uczestniczących w projekcie pn. „Klucz do sukcesu!”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kursu uczestnicy zrealizowali następujące tematy:
• Organizacja pracy biurowej
• Sprzęt i urządzenia biurowe
• Korespondencja biurowa
• Prace biurowe na przykładzie sekretariatu
• Image pracownika biurowego
• Savoir-vivre w biurze
• Etyka pracownika biurowego
• Spotkania służbowe
• Programy komputerowe w pracy biurowej

Uczestnicy kursu mieli zapewniony odpowiedni sprzęt, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

5 września 2019
Call Now Button