fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Fundacją Heros

18 czerwca 2021 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Fundacją Heros.
Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego: Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz przez osoby reprezentujące Fundację: Kamil Skowron – Prezes Zarządu Fundacji Heros, Agnieszka Czubacka – Wiceprezes Zarządu Fundacji Heros.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest publiczną uczelnią o charakterze wieloprofilowym, integrującą nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tworzy ją siedem wydziałów. Obecnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studiuje 113 studentów i 6 doktorantów z niepełnosprawnościami, natomiast zatrudnione są 32 osoby niepełnosprawne.
Przedmiotem zawartego porozumienia jest w szczególności:
• wsparcie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kreowaniu polityki edukacyjnej zmierzającej do zniwelowania barier fizycznych, społecznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić równy dostęp do edukacji i nauki wszystkim studentom,
• działania aktywizujące zawodowo studentów z niepełnosprawnościami,
• udzielanie porad i informacji w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

25 czerwca 2021
Call Now Button