fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Model wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy” – konferencja

W dniu 6 listopada 2019 roku w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja pt. „Model wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy„. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Fundacji Heros.

Na wstępie konferencji głos zabrali reprezentanci Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy poruszyli wiele istotnych tematów z zakresu aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami, a także problemów związanych z barierami i stereotypami z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne w środowisku pracy. Uczestnicy podczas warsztatów mogli również zapoznać się z praktycznymi narzędziami, wspierającymi pracodawców w organizacji stanowisk pracy, takimi jak:

  • Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy, która zawiera zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych,
  • Poradniki dla pracodawców – 4 poradniki na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.
  • ErgoON – kalkulator korzyści – interaktywna, aplikacja mobilna umożliwiająca obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
  • ErgoON – lista kontrolna – interaktywna, mobilna aplikacja do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
  • ErgoON – wizualizacje – interaktywna, mobilna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • ErgoON – projektowanie- narzędzie wspomagające projektowanie – interaktywna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów (krzesła, stoły, komputery, itp.), pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących.

W trakcie spotkania poruszono bardzo ciekawe zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, o czym może świadczyć duże zaangażowanie uczestników w dyskusję po zakończeniu wystąpień prelegentów oraz wysoka frekwencja.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/lubelska-konferencja-model-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-w-srodowisku-pracy/

12 listopada 2019
Call Now Button