fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Konferencja „Włączony potencjał na drodze do zatrudnienia”

W dniu 9 października 2019 roku Fundacja Heros miała przyjemność uczestniczenia w konferencji pt. „Włączony potencjał na drodze do zatrudnienia”, która odbyła się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Spotkanie zostało zorganizowane w celu podsumowania efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który zakłada wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podczas konferencji, zaproszeni prelegenci wygłaszali przemówienia na temat tzw. „dobrych praktyk” stosowanych w ramach realizacji projektów finansowanych
z funduszy unijnych.

„Dobre praktyki” wsparcia projektowego uczestnikom konferencji przedstawili:

  • Jerzy Dębski – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddziału w Lublinie,
  • Kamil Skowron – Prezes Zarządu Fundacji Heros,
  • Marek Piasecki – Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi,
  • Henryk Bednarczyk – Prezes Zarządu Funduszu Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie, Spółdzielnia Socjalna,
  • Anna Łuba – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
  • Tomasz Ciężki – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie,
  • Mieczysław Puzewicz – Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie,
  • dr Piotr Gawryszczak – Komendant Wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy.

Ostatnim tematem poruszonym na konferencji były informacje o aktualnie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, konkursie – Aktywizacja zawodowa (Działanie 9.1 w ramach RPO WL 2014-2020), którego założenia zaprezentowała Aneta Wieprzowska, p.o. Wicedyrektora ds. Organizacji i Funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Źródło: https://wuplublin.praca.gov.pl/-/10610799-relacja-z-konferencji-wlaczony-potencjal-na-drodze-do-zatrudnienia-

11 października 2019
Call Now Button