fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Fundusze unijne na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Heros oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podpisały umowę na realizację projektu pn. „Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Na zdjęciu: od lewej Pani Aneta Wieprzowska, p.o. Wicedyrektora ds. Organizacji i Funduszy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, Pani Agnieszka Czubacka – Wiceprezes Zarządu i Pani Ewelina Skowron – Wiceprezes Zarządu, Fundacja Heros

Umowa o dofinansowanie została podpisana 24 marca br. przez Panią Anetę Wieprzowską, p.o. Wicedyrektora ds. Organizacji i Funduszy reprezentującą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz przez osoby reprezentujące Fundacja Heros: Pani Ewelina Skowron – Wiceprezes Zarządu Fundacji Heros oraz Pani Agnieszka Czubacka – Wiceprezes Zarządu Fundacji Heros.

Udział w projekcie daje szanse na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.
Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie dostosowane do potrzeb, która obejmuje m.in.:
diagnozę potrzeb, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy.


Więcej informacji na temat realizowanych projektów uzyskasz:
Lublin 20-709, ul. Krasińskiego 2/22
📲 570 122 110 lub 537 122 177
e-mail: fundacja@fundacjaheros.org
Punkt Kontaktowy RPO
Lublin 20-092, ul. Obywatelska 4
📲 81 46-35-363 lub 605 903 491
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

31 marca 2022
Call Now Button