Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Kontakt

Nazwa i adres:

Fundacja Heros

ul. Wyżynna 23/10, 20 - 560 Lublin

NIP 712-32-69-298,  REGON 061375310

Biuro: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

https://web.facebook.com/fundacjaheros.org/

Oddział podkarpacki: ul. Słowackiego 24/75b, 35 - 060 Rzeszów

tel. 730 567 800

e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Oddział świętokrzyski: ul. Wesoła 51/802, 25-363 Kielce

tel. 539 309 781

e-mail: kielce@fundacjaheros.org

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin