fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Oferta szkoleń

W ramach realizowanych projektów Fundacja Heros prowadzi rekrutację osób na szkolenia, które są zgodne z predyspozycjami i preferencjami beneficjentów oraz przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu, który został ujęty w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

W ramach naszych działań realizujemy następujące szkolenia:

  •  pracownik biurowy,
  • zamówienia publiczne,
  • kadry i płace,
  • grafik komputerowy,
  • social media,
  • rejestratorka medyczna.

Aby móc skorzystać z kursu należy spełniać wymagania uczestnictwa w projekcie tj.

  • Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
  • wiek aktywności zawodowej tj. 18- 64 lata,
  • pozostawanie bez zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

17 września 2019
Call Now Button