fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

PROJEKT PT. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Fundacja Heros od 01.06.2015 do 31.10.2015 roku realizowała projekt pn.„Aktywni na rynku pracy” w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 ogłoszonego w dniu 30 marca 2015 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy.
Zatrudnieni w projekcie specjaliści m.in.: doradca zawodowy, pośrednik pracy odpowiedzialni za przygotowanie indywidualnego planu działam oraz pomoc w wejściu na rynek pracy.

26 listopada 2018
Call Now Button