FH-S/10/07/2022/AL

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

poszukuję Kandydatów na stanowisko Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Zakres Obowiązków:

 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo – dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora  placówki, wynikających z bieżącej działalności placówki
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
 • nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  i utrzymuje stały kontakt z ich rodzicami.

Wymagania: 

 • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wykształcenie minimum licencjat z pedagogiki szkolno-wychowawczej
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi

Oferujemy:

 • umowa stażowa ( 3 miesiące) z możliwością zatrudnienia
 • praca poniedziałek- piątek  (w przedziale 6:30-17:00)
 • zatrudnienie stażowe od 01.08.2022 bądź później
 • praca w sympatycznym i ambitnym zespole

By aplikować do tej pracy wyślij wiadomość wraz z załącznikiem w postaci CV na email fundacja@fundacjaheros.org

 • Pamiętaj by w wiadomości podać informacje o pracy(stanowisko, firma, link) do której chcesz aplikować
 • Prosimy o dodanie następującej klauzuli do CV:
  "Aplikując na ofertę oświadczam iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Fundacji Heros (klauzula dostępna pod adresem: RODO) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Heros w celu prowadzenia rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe zawarte w aplikacji nie będą przekazywane innym odbiorcom i posłużą jedynie do kontaktu Fundacji z wybranymi kandydatami w celu omówienia możliwości skierowania ich na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy wystawiającego ofertę pracy. "
lub skontaktuj się z nami pod nr. +48 570 122 110