ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem  projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej 32 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez nabycie i rozwinięcie kompetencji w okresie od 01.04.2019-31.03.2020 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • wsparcia psychologicznego
 • udziału w zajęciach Grupy Środowiskowego Wsparcia
 • zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych
 • kursów komputerowych/językowych
 • wsparcia trenera aktywności społecznej
 • wsparcia asystenta funkcjonalnego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

ZAPRASZAMY!

9 maja 2019
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast