fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do pracy II”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Gotowi do pracy II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 69 osób niepełnosprawnych spośród 270 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z późn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • będące w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • warsztatów kariery zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • wsparcia trenera aktywności zawodowej,
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

 


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

 

Harmonogram wsparcia od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Gotowi do Pracy II

Harmonogram wsparcia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Gotowi do pracy II

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

 

Archiwum


ZAPRASZAMY!

1 kwietnia 2022
Call Now Button