fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r. Fundacja Heros realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 101 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • osoby pozostające bez pracy oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania został zakończony,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
 • będące w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym te, które utraciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa,

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego z powstaniem diagnozy potrzeb oraz Indywidualnym Planem Działania,
 • doradztwa zawodowego,
 • Warsztatów Kariery Zawodowej,
 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa prawnego,
 • wsparcia trenera aktywności zawodowej,
 • szkoleń zawodowych,
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

 

Harmonogram projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa IV 2022 – III 2023

Harmonogram wsparcia pn. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa IV 2023 – III 2024

Regulamin Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa od 01.04.2023

Regulamin Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa od  08.05.2023

Aktywizacja zawodowa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa


 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

1 kwietnia 2021
Call Now Button