fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zakończenie realizacji I edycji projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Heros zakończyła realizację I edycji projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”. W trakcie trwania projektu wsparciem zostało objętych 180 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Głównym celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia.

W ramach projektu Uczestnicy skorzystali ze wsparcia m.in. doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, prawnika, trenera pracy. Uczestnicy projektu mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy w ramach warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Beneficjenci mieli także możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, poszerzających ich kompetencje oraz umiejętności. W zakresie wszystkich etapów wsparcia zorganizowano staże zawodowe dla 75 osób, w wyniku których wielu Beneficjentów Ostatecznych podjęło dalszą współprace z Pracodawcą. Ponadto dzięki działaniom pośrednika pracy  65 osób podjęło zatrudnienie.

Pierwsza edycja projektu „Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!” była współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowano ją w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

Wszystkim Uczestnikom oraz Pracodawcom serdecznie dziękujemy za aktywną współpracę.


Biuro w Lublinie:

Oddział świętokrzyski w Kielcach:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział w Zamościu:

  • Lwowska 30/10a,22 – 400 Zamość
  • 539 221 686
  • zamosc@fundacjaheros.org

31 marca 2023
Call Now Button