ul. Z. Krasińskiego 2/22, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Specjalista ds. kadr i płac”- kurs podnoszący kompetencje zawodowe

W terminie 19.08.2019 – 30.08.2019 r. w Lublinie trwa kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. Specjalista ds. kadr i płac, dla grupy 5 osób będących uczestnikami projektu „Kompas- kierunek niezależność” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kurs realizuje firma: Jacek Dębiński SZKOLENIA, natomiast zajęcia odbywają się w Lublinie.
Celem kursu jest nabycie przez uczestników nowych kompetencji zawodowych zgodnych z ich predyspozycjami, zainteresowaniami oraz kierunkiem rozwoju.
Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych, w ciągu których uczestnicy zapoznają się z tematyką kadrowo-płacową oraz specyfiką i zasadami pracy biurowej.
Uczestnicy kursu mają zapewnione materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) oraz serwis kawowy. Kurs zakończy egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

27 sierpnia 2019
Plugin by:aaM
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast