fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

„Specjalista ds. kadr i płac”- kurs podnoszący kompetencje zawodowe

W sierpniu w Lublinie odbył się kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe pn. Specjalista ds. kadr i płac, dla grupy 5 osób będących uczestnikami projektu „Kompas- kierunek niezależność” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie kursu uczestnicy zgłębiali wiedzę z zakresu:

  • form pracy,
  • rodzajów umów,
  • obowiązków pracownika i pracodawcy,
  • rozliczania czasu pracy,
  • tworzenia teczek osobowych,
  • urlopów pracowniczych,
  • rozwiązywania umów.

Dzięki uczestnictwie w kursie uczestnicy mogli nabyć nową wiedzę, która zwiększy ich kwalifikacje, a tym samym mamy nadzieje, że pomoże im w zalezieniu satysfakcjonującej pracy. W trakcie zajęć  uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe takie jak skrypt oraz notatnik i długopis. Dodatkowo zapewniono serwis kawowy.

Na koniec kursu przeprowadzono egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności, który wszyscy zdali. Jako potwierdzenie nabytych kwalifikacji uczestnicy otrzymali zaświadczenie
o ukończeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

27 sierpnia 2019
Call Now Button