fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Szkolenia realizowane przez Fundację HEROS

Właśnie zakończyło się już drugie szkolenie zawodowe realizowane przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 26.03.2019 r. do 18.04.2019 r. odbyło się szkolenie pn. „Pracownik biurowy z ECDL”, które trwało 140 godzin dydaktycznych. W szkoleniu brało udział 9 Uczestników, którzy pomyślnie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Celem kursu było zdobycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku pracownik kancelaryjny z obsługą komputera. Szkolenie prowadzone było w formie wykładów oraz warsztatów poparte licznymi przykładami oraz ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis), a podczas zajęć mieli zapewniony obiad oraz serwis kawowy.

 

Kolejne szkolenie pn. Specjalista ds. kadr i płac z ECDL” odbyło się w terminie od 07.05.2019 r. do 29.05.2019 roku i trwało 140 godzin dydaktycznych. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób, wszyscy pomyślnie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. Uczestnicy szkolenia otrzymali również materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis), a podczas zajęć mieli zapewniony obiad oraz serwis kawowy.

Na szkoleniu szczegółowo została omówiona tematyka dotycząca kadr i płac, w szczególności akta osobowe i dokumentacja pracownicza, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, obsługa programu Płatnik.

Uczestnikom gratulujemy pomyślnie ukończonych szkoleń i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

 

 

2 czerwca 2019
Call Now Button