fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja zadania publicznego pt. „Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Informujemy, że od 1 listopada 2022 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację zadania publicznego pt. „Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” finansowanego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

 

Cel zadania publicznego:

Główny cel zadania realizowanego na terenie woj. lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w okresie od 01.11.2022 do 31.12.2023 to wzmocnienie działalności statutowej i rozwój instytucjonalny Fundacji Heros poprzez:

  • zakup brakującego wyposażenia
  • podniesienie kompetencji ekspertów poradnictwa
  • utworzenie strategii działania organizacji
  • podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej
  • zrealizowanie poradnictwo prawnego, psychologicznego i zawodowego dla podopiecznych Fundacji Heros.

 

Realizacja Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 finansowana będzie z krajowych środków publicznych, z części 16 budżetu państwa. Środki te będą przekazywane NIW-CRSO w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość finansowania: 380 718,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 380 718,00 zł

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

 

15 grudnia 2022
Call Now Button