fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Realizacja zadania publicznego pt. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna w dobie pandemii koronawirusa II.

Od 1 maja do 31 grudnia trwa realizacja drugiego etapu zadania publicznego przez Fundację Heros, pn. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel zadania publicznego:

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest określenie sytuacji problematycznej osoby niepełnosprawnej przez psychologa i psychoterapeutę, dzięki czemu w dalszym etapie wsparcia będziemy mogli udzielić porad w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Dodatkowo celem zadania publicznego jest wypracowanie adekwatnych metod rozwiązania kryzysów i frustracji psychicznych, wzmocnienie samooceny osób niepełnosprawnych oraz motywowanie do wprowadzenia w życie zmian i podtrzymywanie pozytywnych efektów wypracowanych podczas psychoterapii i poradnictwa psychologicznego.

Zadanie publiczne skierowane jest do osób:

  • z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • w wieku aktywności zawodowej,
  • zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
  • które ze względu na ograniczoną sprawność psychiczną i/lub fizyczną, odczuwają pogorszenie stanu psychicznego w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z niej obostrzeniami, a także w związku z odczuwaniem skutków pandemii koronawirusa.

Usługi specjalistów świadczone są w formie zdalnej, co sprawia,
iż osoby niepełnosprawne mogą korzystać z poradnictwa psychologiczno-terapeutycznego bez konieczności opuszczania domu/mieszkania,
jak i bezpośrednich spotkań ze specjalistami.

Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez 2 specjalistów:

  • psychologa,
  • psychoterapeutę,

Krasińskiego 2/32, 20-709 Lublin
lub o kontakt pod numerem telefonicznym:
tel. 735 398 898
e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

15 maja 2022
Call Now Button