fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Program kompleksowej rehabilitacji- spotkanie informacyjne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

W dniu 28 sierpnia 2019 Fundacja Heros miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas którego zaprezentowano założenia programu PFRON
i Ministerstwa Rodziny pn. Program Kompleksowej Rehabilitacji. Jest to nowy projekt skierowany do osób po wypadkach lub osób, których stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu przez co nie są w stanie kontynuować zatrudnienia. Docelowo w programie ma uczestniczyć 600 osób podzielonych na cztery ośrodki rehabilitacyjne. Dla województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego ośrodek znajduje się w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie. Okres trwania wsparcia w ramach programu wynosi od 3 do 12 miesięcy
i obejmuje realizację zadań z zakresu 3 modułów:

  • Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy.
    Współpraca  z określonymi pracodawcami, w celu uzyskania zatrudnienia przez uczestników programu.
  • Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez rehabilitację.
  • Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzrost kompetencji społecznych
    i psychologicznych uczestników.

Podczas spotkania wystąpił m.in. Pełnomocnik Rządu RP ds. Osób Niepełnosprawnych- Krzysztof Michałkiewicz, Andrzej Pruszkowski- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aneta Wieprzowska- p.o. Wicedyrektora ds. Organizacji oraz kilka innych osób, które na co dzień zajmują się problematyką osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy prelegenci podkreślali znaczenie kompleksowego wspierania osób z ograniczeniami zdrowotnymi tj.  stworzenia im warunków do bezpłatnej rehabilitacji ruchowej oraz wsparcia społeczno- zawodowego, co pozwoli tym osobom na podjęcie pierwszego zatrudnienia lub powrót na rynek pracy.

 

 

29 sierpnia 2019
Call Now Button