ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Pracownik biurowy z elementami pakietu MS Office (Word, Excel)

W dniach 28.10.2020 r. – 14.11.2020 r. w ramach projektu „Kompas – kierunek niezależność” Fundacja Heros zorganizowała kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami pakietu MS Office (Word, Excel)”. Uczestnikami kursu była grupa 6 Beneficjentów Ostatecznych. Z uwagi na sytuację związana z zagrożeniem epidemiologicznym dla bezpieczeństwa uczestników kurs odbył się w formie zdalnej. Wszystkim uczestnikom został zapewniony dostęp do platformy szkoleniowej, która umożliwiła kontakt z trenerem.

Uczestnicy kursu zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 • Obsługi urządzeń biurowych oraz pracy w programach Excel, Word i PowerPoint;
 • Biuro w strukturze organizacyjnej;
 • Informacja w pracy biurowej;
 • Instrukcja kancelaryjna;
 • Łączność organizacyjna;
 • Korespondencja w  sprawach osobowych,  finansowych,  z  kontrahentami, przedsiębiorstwami , instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 • Dokumenty informacyjne;
 • Pisma handlowe;;
 • Dokumenty oferty pracy;
 • Wizerunek pracownika biurowego;
 • Organizacja stanowiska pracy;
 • Środki techniczne pracy biurowej.

Kurs trwał 64 godziny. Po ukończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę oraz otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

 

20 listopada 2020
Zmiana wielkości czcionki
Duży kontrast