fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Nasze kolejne działania zakończone sukcesem!

W grudniu 2021 r. Fundacja Heros zakończyła realizację zadania publicznego pt. „Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa”. Celem zadania publicznego było przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Specjaliści biorący udział w zadaniu udzielali wsparcia zarówno  formie zdalnej jak i stacjonarnej. W ramach zleconego zadania Beneficjenci mieli okazję skorzystać z:

– poradnictwa psychologicznego,

– psychoterapii,

– life-coachingu.

Dzięki przeprowadzonym badaniom ewaluacyjnym przed oraz po zrealizowaniu oferowanego wsparcia oraz obserwacji postępów naszych Beneficjentów odnotowaliśmy wiele pozytywnych efektów naszych działań. Nasi Beneficjenci zauważyli u siebie między innymi takie zmiany jak:

– wzrost ogólnego samopoczucia,

– wzrost zaangażowania w pracę nad sobą i osiąganie założonych celi,

– wzrost ogólnego zadowolenia z siebie,

– wzrost motywacji do działania,

– rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych jaką obecnie jest m. in. pandemia i zmiany z nią związane,

– rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami,

– wzrost ogólnego poczucia wsparcia,

– zmniejszenie intensywności objawów trudności natury psychicznej.

W przeciągu 12 miesięcy zgłosiło się do nas 162 osoby. Ponadto zrealizowaliśmy 2016 godzin wsparcia z poradnictwa psychologicznego, 2000 godzin sesji psychoterapeutycznych oraz 2240 godzin spotkań z coachem. Był to dla nas rok pełen trudnych historii, emocji i wyzwań. Cieszymy się jednak, że nasza praca przyniosła tak pozytywne skutki.

20 stycznia 2022
Call Now Button