fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

III Konferencja pt. „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” organizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II .

W dniu 10 października 2019 pracownicy Fundacji Heros wraz z uczestnikami projektów mieli przyjemność uczestniczyć w III Konferencji pt. „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” organizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II .

Podczas konferencji wystąpili:

  • prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS
  • Mirosław Izdebski, Dyrektor Departamentu ds. Programów PFRON
  • Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • dr hab. Witold Janocha prof. KUL

Tematem Konferencji była analiza stanu realizacji Konwencji ONZ pod kątem wprowadzanych rozwiązań prawnych i działań w zakresie polityki społecznej, wdrażanej przez administrację państwową. Zaprezentowane zostały również współfinansowane ze środków unijnych programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10 października 2019
Call Now Button