fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych projektach:

 

 

 

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Kurs na niezależność!
Absolwent w drodze do kariery!
Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!
Pora na pracę!
Droga do samodzielności
kompetentni na rynku pracy
Gotowi do pracy
kierunek samodzielność

W ramach projektów oferujemy m.in.:
• staże aktywizacyjne i stypendium zawodowe,
• szkolenia i kursy podnoszące kompetencje/kwalifikacje,
• dodatek motywacyjny do 400 zł miesięcznie- tylko w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”,
• oferty pracy,
• profesjonalne wsparcie doradcze,
• bezpłatna rehabilitacja – w projekcie pn. „Droga do samodzielności II”.

Dodatkowo zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu,
• serwis kawowy podczas spotkań grupowych.

Aby wziąć udział w projektach należy:
• posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• być w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat),
• pozostawać bez zatrudnienia, być osobą nieaktywną zawodowo, w tym bezrobotną i poszukującą pracy.


Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bez barier zawodowych!
Program aktywizacji społeczno zawodowej Łęczna, Cyców, Milejów
Programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami
PASZ ŚWIDNIK
aktywni na rynku pracy

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

+48570122110
+48795200388
+48730567800
+48539309781
+48539221686
16 kwietnia 2021
Call Now Button