fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Piszą o nas…!- „Praca bez barier”

Praca bez barier

Wchodząc na rynek pracy często jesteśmy zmuszeni do pokonania wielu trudności. Z licznymi wyzwaniami mierzą się również osoby z niepełnosprawnościami.
Mogą im towarzyszyć zarówno bariery zewnętrzne, np. obawa pracodawców przed zatrudnieniem
osoby z orzeczeniem, jak też wewnętrzne, spowodowane choćby brakiem wiary we własne siły i możliwości.

Z pomocą przychodzi Fundacja Heros, która wspiera osoby z niepełnosprawnością nie tylko w podjęciu pracy. Wśród realizowanych przez nią działań jest również organizacja szkoleń i stażów zawodowych, indywidualne wsparcie specjalistów, ale także pomoc w adaptacji do życia w społeczeństwie. O przełamywaniu barier, a także o działaniach Fundacji opowiedział Arkadiusz Skowron, pośrednik pracy i doradca zawodowy, zachęcając tym samym do skorzystania z oferowanej pomocy.

„Heros” od ponad 10 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami.

– Zajmujemy się aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Choć nasze pierwsze projekty były mniejsze, to z czasem działania znacznie się rozrosły i realizujemy obecnie wiele inicjatyw. Prowadzimy projekty nastawione na pomoc w znalezieniu pracy, organizujemy też szkolenia i staże zawodowe. Osoby z orzeczeniem mogą skorzystać ze wsparcia m.in. psychologa, prawnika, trenera pracy, pośrednika pracy czy doradcy zawodowego. W zeszłym roku ponad 1300 osób skorzystało z naszego wsparcia, duża część z nich wzięła udział w szkoleniach czy kursach. Liczby mówią więc same za siebie. Zależy nam, by efektem finalnym tych działań było znalezienie zatrudnienia.

Jakie dokładnie działania realizujecie?

– Organizujemy szkolenia z różnych dziedzin, jak pracownik biurowy czy pomoc księgowego, a także kursy, np. na magazyniera z uprawnieniem na wózki widłowe. Kolejnym etapem są staże zawodowe, które często są początkiem drogi do podjęcia pracy, w znalezieniu której też oczywiście pomagamy. Poszukiwane zatrudnienie dostosowywane jest indywidualnie do osoby i jej możliwości. Wiadomo, że jedni lepiej odnajdą się w pracy z dokumentami, podczas gdy inni wolą pracę fizyczną. To jednak nie wszystko, bowiem za staż przysługuje stypendium w wysokości blisko 2300,00 zł miesięcznie, a za szkolenia – 15,31 zł za godzinę. Wszystkie projekty współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu każda forma naszej pomocy jest bezpłatna.

Pomoc w aspekcie znalezienia zatrudnienia nie jest jedyną formą Waszego wsparcia.

– To prawda, prowadzimy również projekty społeczne. Są osoby, które nie do końca czują gotowość do wejścia na rynek pracy – do nich kierujemy nieco inną pomoc.

Mogą one skorzystać ze wsparcia psychologa, rehabilitacji prozdrowotnej czy kulturoterapii, realizowanej przez wyjścia do kina, teatru, spotkania integracyjne i wycieczki w różne ciekawe miejsca. Taka forma pomocy wspiera uczestników w powrocie do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Określając sylwetkę osoby, która może skorzystać z Waszej pomocy…

– Zapraszamy osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od stopnia, symbolu i rodzaju choroby, wsparcie znajdują u nas ci zmagający się, na przykład, z cukrzycą, depresją, nadciśnieniem tętniczym, chorobami wrodzonymi, onkologicznymi i wieloma innymi. Ważne jest posiadanie aktualnego dokumentu, a także zamieszkiwanie w województwie lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim lub mazowieckim, bo na tych terenach działamy. Ostatnim wymogiem jest wiek, bowiem czekamy na osoby aktywne zawodowo, a więc kobiety do 60. roku życia i mężczyzn, którzy nie ukończyli 65 lat.

Jak wygląda proces udziału w projekcie?

– Po zakwalifikowaniu osoby do projektu na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, wypełniamy dokumenty projektowe, po czym tworzymy indywidualny plan działania, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, możliwości, ograniczenia i zainteresowania. Na jego podstawie wspólnie z uczestnikiem wyznaczamy cele i decydujemy z jakiej formy pomocy chce skorzystać – czy będzie to staż, szkolenie, a może od razu rozpoczniemy poszukiwanie pracy zawodowej. Wspomagamy także w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej i w zebraniu dokumentów aplikacyjnych. Myślę, że najistotniejszy jest fakt, że działamy indywidualnie, w zależności od potrzeb. Staramy się odnaleźć ścieżkę zawodową osoby w oparciu o jej mocne strony i umiejętności oraz możliwości, a także dobieramy oferty pracy odpowiadające predyspozycjom uczestnika.

Gdzie dokładnie należy Was szukać?

– Działamy w Lublinie, najbliższa Świdnikowi siedziba znajduje się przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2/30. Uczestnicy projektów mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu.

Piotr Ślęp

Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych przez Fundację Heros można znaleźć na stronie internetowej www.fundacjaheros.org. W razie pytań można również skontaktować się telefonicznie (570 122 110), mailowo (fundacja@fundacjaheros.org), bądź za pośrednictwem Facebooka (fb.com/fundacjaheros.org) czy Instagrama (www.instagram.com/fundacja_heros/).

 

Czytaj na: Praca bez barier (www.swidnik.pl)

11 lipca 2024
Call Now Button