Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

                   

 

 

Aktualności
2018-01-07
Rozpoczęcie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac z ECDL” w ramach projektu pn. „Czas na aktywizację”

Projekt „Czas na aktywizację” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 28 grudnia 2017 r. dziesięcioosobowa grupa uczestników projektu pn. „Czas na aktywizację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęła szkolenie zawodowe pn. Specjalista ds. kadr i płac z ECDL.

Udział w szkoleniu rozpoczęło 10 Uczestników Projektu, w IPD których było wskazanie do udziału w takiej tematyce szkolenia. Kurs będzie trwał 140 h, na których zrealizowane zostaną następujące tematy:

  • Zagadnienia kadrowo i płacowe
  • Praktyczna obsługa programu Płatnik
  • Praktyczna obsługa programu Symfonia Kadry i Płace
  • ECDL Base ( podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne)

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony ciepły posiłek oraz serwis kawowy. Otrzymali również materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, kodeksy(Kodek pracy, Kodeks postępowania administracyjnego), podręcznik, kalkulator oraz pendrive.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem zewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Naszym kursantom życzymy powodzenia!

logo EFS

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin