Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

                   

 

 

Aktualności
2018-01-17
Szkolenie pn. „Grafika komputerowa” realizowane w ramach projektu pn. „SAMOdzielni”

W Lublinie w okresie od 06.11.2017 do 23.11.2017 r. , w ramach projektu pn. „SAMOdzielni” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyło się szkolenie zawodowe pn. Grafika Komputerowa dla 5 uczestników projektu.

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Kurs obejmował 84 godziny, w ciągu których uczestnicy zapoznali się podstawowymi pojęciami związanymi z grafiką komputerową i fotografią oraz pracowali na programach takich jak:

  • Adobe Photoshop,
  • GIMP,
  • CorelDraw.

Zajęcia miały formę wykładową i ćwiczeniową. Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony odpowiedni sprzęt wraz z programami graficznymi, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy. Wszyscy uczestnicy zaliczyli szkolenie na ocenę bardzo dobrą. Cieszymy się z ich sukcesów. 

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin