Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

                   

 

 

Aktualności
2017-05-19
Rozpoczęło się kolejne szkolenie zawodowe pn. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami fakturowania w Rzeszowie

 

W dniu 15 maja 2017 roku, w ramach projektu pn. „Czas na działanie” współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kolejni uczestnicy rozpoczęli się szkolenie zawodowe pn. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami fakturowania.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenie jest realizowane przez Spółdzielnie Pracy Oświata w Rzeszowie. Szkolenie obejmuje 98 godziny, w ciągu których uczestnicy zapoznają się z:

  • organizacja pracy administracyjno-biurowej,
  • organizacja obiegu dokumentów,
  • profesjonalna obsługą klienta,
  • obsługa komputera oraz komputerowych programów użytkowych
  • fakturowaniem
  • obsługą urządzeń biurowych

 

Zajęcia mają formę wykładową i ćwiczeniową. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony odpowiedni sprzęt, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.
Po zdanym egzaminie uczestnicy szkolenia uzyskają zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

Uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności.

 

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin