Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2017-05-04
Rozpoczęło się szkolenie zawodowe z zakresu grafiki komputerowej w Lublinie

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, w ramach projektu pn. „Czas na działanie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 6 uczestników rozpoczęło szkolenie zawodowe pn. Grafika Komputerowa.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenie jest realizowane przez Blue Education. Zajęcia odbywają się w centrum Lublina.

Kurs obejmuje 98 godzin, w ciągu których uczestnicy zapoznają się podstawowymi pojęciami związanymi z grafiką komputerową i fotografią oraz będą pracować na programach takich jak:

  • Adobe Photoshop,
  • GIMP,
  • CorelDraw.

Zajęcia mają formę wykładową i ćwiczeniową. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony odpowiedni sprzęt wraz programami graficznymi, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.
Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu uzyskają zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.

Uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności.

 

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin