Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2017-04-01
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi do wejścia na rynek pracy”

Informujemy, że od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Fundacja Heros realizuje projekt pn. „Gotowi do wejścia na rynek pracy” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie 30 osób niepełnosprawnych z terenów województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na otwarty rynek pracy poprzez prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy wraz ze stażami zawodowymi oraz pomoc w punkcie informacyjnym.

Adresaci Projektu:

  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy,
  • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Zapraszamy również do osobistej wizyty w biurze projektu Fundacji Heros w Lublinie przy ul. Z. Krasińskiego 2/31.

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin