Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2017-04-01
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "SAMOdzielni"

Informujemy, że od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Fundacja Heros realizuje projekt pn. „SAMOdzielni” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 50 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej poprzez rozwinięcie kompetencji społecznych i zawodowych.

Adresaci Projektu:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu: lekkim, umiarkowanym lub znacznym z tytułu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
 • osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa zawodowego;
 • treningów psychospołecznych i zawodowych;
 • kulturterapii;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • konsultacji z lekarzem psychiatrą;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110 ,
 • lub na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org;
 • lub osobiście do biura projektu przy. Ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie.

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin