Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2017-03-01
Zakończenie szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. "SAMOdzielni".

 

W dniu 28 lutego 2017 roku, w ramach projektu pn. „SAMOdzielni” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kolejni uczestnicy zakończyli następujące szkolenia zawodowe:

- Grafika komputerowa w Lublinie,

- Pracownik administracyjno-biurowy w Rzeszowie,

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w Kielcach.

 

Celem szkoleń było zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych zgodnych z ich kierunkiem rozwoju i zainteresowaniami.

Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie.

 

 

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin