Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2017-02-14
Wyjście w ramach GŚW na "Dni Otwarte WTZ Misericordii"

 

W dniach 8-10 luty 2017 r. przy ulicy Głuskiej 138 w Lublinie w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Misericordii z okazji Obchodów Jubileuszu 10-lecia działalności WTZ odbyły „Dni Otwarte WTZ”, w których mieli przyjemność wziąć udział uczestnicy Grupy Środowiskowego Wsparcia.

                Uczestnicy GŚW mieli okazję skorzystać z szeregu warsztatów pod hasłem „Zdrowy Ty - zdrowa ja”, mających na celu rozpowszechnienie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz wysłuchać wykład
pt. „Znaczenie odżywiania w profilaktyce zdrowia psychicznego” wygłoszonego przez dietetyk medyczną i psychodietetyk Panią Paulinę Majkutewicz. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się warsztat
pn. „Znaczenie stresu i komunikacji interpersonalnej w profilaktyce zdrowia psychicznego” prowadzony przez Panią psycholog Nellę Tarkowską – Curyło. Wśród szerokiej oferty zajęciowej uczestnicy GŚW skorzystali także z warsztatów dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem. W ramach tych zajęć specjalista ds. rehabilitacji ruchowej Pani Justyna Król pokazała uczestnikom dwie skuteczne techniki relaksacyjne. Ostatni tego dnia warsztat był prowadzony przez pielęgniarkę Panią Halinę Ochmańską. Zajęcia pn.„Gimnastyka umysłu” pozwoliły uczestnikom poznać ćwiczenia usprawniające pracę mózgu.

                W przerwach uczestnicy mogli korzystać z serwisu kawowego oraz zostali poczęstowani pysznym bigosem. W tych dniach można było również nabyć przedmioty tworzone przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, m.in. piękne kartki,  wspomagając w ten sposób budżet jednostki.

 

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin