Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

                   

 

 

Aktualności
2018-04-05
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Klucz do sukcesu!"

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Klucz do sukcesu!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 91 osób niepełnosprawnych spośród 260 beneficjentów ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym
i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży zawodowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110  
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T.Zana).
 • Oddział świętokrzyski w Kielcach:
 • ul. Wesoła 51/802, 25-363 Kielce
 • tel. 539 309 781
 • e-mail: kielce@fundacjaheros.org

 

 • Odział podkarpacki w Rzeszowie:
 • ul. Słowackiego 24/75b, 35 - 060 Rzeszów
 • tel. 730 567 800
 • e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

 

ZAPRASZAMY!

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin zwotu kosztów dojazdu w projekcie Klucz do sukcesu

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin