Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2018-01-11
Trwają treningi kompetencji psychospołecznych oraz zajęcia z Grupowego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn „Czas na aktywizację”

Projekt „Czas na aktywizację” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W listopadzie i grudniu 2017 r. rozpoczęły się Treningi kompetencji psychospołecznych oraz zajęcia w ramach Grupowego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn „Czas na aktywizację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest wzmocnienie kompetencji  komunikacyjnych, psychospołecznych oraz zawodowych uczestników projektu.

Zajęcia nastawione są na rozwój osobisty, wzrost samooceny i samoakceptacji oraz wzrost zaufania do grupy. Tematyka grupowych zajęć obejmuje zajęcia nt.: komunikacji, radzenia sobie ze stresem i chorobą; automotywację, asertywności; analizę rynku pracy pod kątem UP, techniki poszukiwania pracy, przygotowanie do autoprezentacji; poznanie zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, przełamywanie stereotypów dotyczących płci i niepełnosprawności zarówno w kontekście rynku pracy, jak i życia prywatnego. Zajęcia mają formę wykładową i ćwiczeniową, a uczestnicy mają zapewnione materiały ćwiczeniowe oraz catering.

Zajęcia są organizowane w grupach dziesięcioosobowych. Każda grupa bierze udział w 5 spotkaniach w ramach Treningów kompetencji psychospołecznych oraz 3 spotkaniach w ramach Grupowego poradnictwa zawodowego. Dwie pierwsze grupy zakończyły już zajęcia. W styczniu zajęcia kończy grupa trzecia.

 

Uczestnikom zajęć życzymy powodzenia!

logo EFS

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin